:

100, .

,
Syngenta

68, ..

,
Syngenta

, ...

,
Arysta

, ..

,
BAYER

, .

,

,

-45

,
orteva

, 69% ..

,
BASF

?

, .